dotacje dla rolników

Wejście Polski do Unii Europejskiej od samego początku wiązało się z licznymi profitami. Szerokim strumieniem do naszego kraju popłynęły pieniądze na modernizację i rozwój. Ważnym elementem wsparcia ze strony UE są dotacje dla rolników.

Polska w Unii Europejskiej

dotacje dla rolnikówPolska należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej już od czternastu lat. To właśnie od 1 maja 2004 roku stała się pełnoprawnym członkiem międzynarodowej Wspólnoty. Wśród innych państw, które również zdecydowały się na integrację wymienić można chociażby Czechy, Litwę Łotwę i Estonię.
Sama Unia Europejska istnieje od 1993 roku i od tego momentu regularnie rozszerzała swoje zasięgi. Po kolei przyłączały się do niej inne państwa. Oczywiście wkupienie się w te kręgi wymagało spełnienia pewnych, nie zawsze prostych, przepisów. Unia Europejska ma swoje symbole: flagę, hymn czy też swoją dewizą. Flaga to dwanaście gwiazd o żółtym kolorze. Są one rozmieszczone w okręgu, na niebieskim tle. Za hymn obrano natomiast „Odę do radości” Ludwika van Beethovena. 9 maja obchodzone jest też Święto Unii Europejskiej. Wspólnota ma także swoją dewizę, która brzmi: Zjednoczona w różnorodności.

Oczekiwania wobec UE

Kiedy nadszedł rok 2004 nastroje Polaków, względem wprowadzanych zmian, były różne. Podzielone zdania dotyczyły korzyści i ewentualnych minusów związanych z planowanym przystąpieniem Polski do krajów członkowskich. Wówczas to toczyła się wiele debat eksperckich. Ich zdania także były różne. Naukowcy, znawcy tematu przekomarzali się, jak będzie wyglądał rozwój ojczyzny w związku z wprowadzanymi zmianami. Podzielone zdania prezentowały także media. Chodzi tu nie tylko o telewizję, ale prasę, radio czy też portale internetowe. Prezentowały one swoje stanowiska w zgodzie z linią programową. W wielu Unia Europejska przedstawiana była jako obcy twór, który może przynieść jedynie straty. Wśród negatywnych konsekwencji górowały tematy związane z odpływem wykształconych elit polskich do innych państw. Znawcy obawiali się, że przyczyni się to do braków rąk do pracy. Nie wszystkim podobały się też narzucane przez wspólnotę normy, które burzyły dotychczasowy, ustanowiony porządek rzeczy. Narzucanie norm mogło się też wiązać wtedy z pewnymi kontrolami, a co za tym idzie sankcjami za niedostosowanie się do nich. To też budziło pewne obawy wśród przeciwników. Ich zdaniem Polska straciłaby wówczas na swojej dotychczasowej niezależności.

Dotacje dla rolników

Druga strona medalu dotyczyła wizji roztaczanych zmian i korzyści. Jedną z nich miały być chociażby dotacje dla rolników. Unia Europejska postanowiła ten właśnie sektor wspomóc najbardziej i obrała sobie za cel jego jak największe rozwinięcie. Zmiany, które miały nastąpić nie od początku spodobały się wielu polskim rolnikom. Panicznie bali się pogorszenia swojej sytuacji i zdecydowali się nawet na organizację protestów. Przerażały ich głównie nowe przepisy dotyczące wielu kwestii: chowu zwierząt gospodarskich, wyglądu pomieszczeń gospodarczych czy wymaganych pozwoleń. Jak się już później okazało i w tym przypadku sprawdziło się powiedzenie, iz nie taki diabeł straszny jak go malują. Dotacje dla rolników, pozyskiwane dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej, pozwoliły na zmodernizowanie i odnowienie wielu polskich gospodarstw rolnych. Wszystko to za sprawą współdziałania z Programem Wspólnej Polityki Rolnej. Zwiększyła się wydajność pracy i zbiorów, położono większy nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy czy też wzrost poziomu wykształcenia wśród polskich rolników. Kiedy zmiany zaczęto wprowadzać w życie, a pieniądze z dotacji zaczęły wpływać na konta rolników, ich nastroje trochę się uspokoiły.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

dotacje dla rolnikówWzbudzająca do tej pory skrajne uczucie Unia stawała się też coraz bliższa zwykłym obywatelom. Wszystko to za sprawą usprawnień i zmian wprowadzanych na niemalże każdej płaszczyźnie funkcjonowania polskiego społeczeństwa. Dużym plusem okazały się dotacje z Unii Europejskiej, wydawane w ramach otwierania własnych przedsiębiorstw. Przyszły właściciel firmy w ramach otwartych programów mógł starać się o dofinansowanie swojego biznesu. Tego typu praktyki były rozpowszechniane były za pośrednictwem środków masowego przekazu. O możliwościach dofinansowania głosiły reklamy w telewizji czy też seriale. Ukazanie pozytywnego wpływu integracji europejskiej dla rozwoju naszego kraju przedstawiono chociażby w serialu Ranczo. To tam wieś rozwinęła się w błyskawicznym tempie, głównie dzięki otrzymywanym darowiznom i umiejętnym ich rozdysponowaniem.

Szanse na rozwój w przyszłośći

Decyzja o wejściu Polski do Unii Europejskiej została podjęta przez władzę. Trzeba przyznać, że prześledzenie badań przeprowadzanych w tamtym okresie ewidentnie pozwala na wyciągnięcie, że temat wzbudzał kontrowersje. Wydaje się, że główną tego przyczyną był strach obywateli przed nieznanym. Atmosferę napięcia podburzały dodatkowo media, które albo obiecywały zbyt wiele albo straszyły prze niewyobrażalnymi zmianami. Za sześć lat Polska będzie świętować 20 rocznicę przystąpienia w szeregi Wspólnoty Europejskiej. Być może do tego czasu wprowadzone zostaną kolejne zmiany. Jedną z najbardziej przewidywalnych i możliwych już niebawem będzie zmiana obowiązującej waluty. Do tej pory w naszym kraju jest to złoty, ale zastąpiony zostanie przez euro. Euro to bowiem waluta obowiązująca kraje członkowskie Unii Europejskiej.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here