Jakie funckje powinien spełniać magazyn?

Właściwie zaplanowana przestrzeń magazynu to bardzo ważna kwestia w prawidłowej rotacji towaru oraz podstawa jego funkcjonowania. Magazyn to nie tylko miejsce składowania towaru. To także obszar wydawania i przyjmowania składowanego asortymentu oraz kontrola jego jakości jak i przemieszczania wewnątrz firmy. Jakie zatem są jego funkcje i organizacja?

Funkcje i obszary magazynu

Dobrze zaplanowana przestrzeń magazynowa musi spełniać następujące funkcje:

 • dokładna kontrola jakości przyjmowanych produktów,
 • koordynacja wielkości popytu oraz podaży i kontrola kosztów dostawy,
 • inwentaryzacja i kontrola produktów w magazynie ,
 • magazynowanie produktów zgodnie z obowiązującymi normami,
 • niezwłoczna wysyłka zamówień.

Organizacja magazynu

Rotacja składowanych towarów różni się od siebie w poszczególnych magazynach. Kolejność wydawania towarów często zależy od ich specyfiki. Wyróżnia się następujące metody wydawania:

 • FIFO (ang. first in – first out) – pierwszy wszedł – pierwszy wyszedł. Towar, który pojawił się w magazynie jako pierwszy, opuszcza go jak najszybciej
 • FEFO (ang. first expired – first out), pierwszy najbliższy terminowi przedawnienia, pierwszy wyszedł
 • LIFO (ang. last in – first out), ostatni wszedł, pierwszy wyszedł

Miejsce składowania – przyporządkowanie

 • miejsca składowania stale przyporządkowane – pewny dostęp, wykorzystanie przestrzeni w takim przypadku jest niskie, rezerwacja występuje według maksymalnej ilości asortymentu
 • poprzeczny rozdział – w różnych korytarzach dostępny jest ten sam towar, przy dysfunkcji sprzętu, pewniejszy dostęp do towaru.
 • przyporządkowanie dowolne – optymalne wykorzystanie obszaru magazynu, konieczna rejestracja aktualnego poziomu składowania.
 • w obrębie stałych sektorów przyporządkowanie dowolne – towary dzielone na grupy, obniżone wykorzystanie.

Techniczna infrastruktura magazynowa:

 • przesuwne stoły,
 • zautomatyzowany magazyn,
 • wózki widłowe,
 • regały i półki magazynowe,
 • pomocnicze roboty,
 • sprzęt do przeciwpożarowej ochrony,
 • urządzenia wentylacyjne

Obiekty magazynowe

 • otwarte magazyny, składowiska
 • niskie magazyny – pojedyncza kondygnacja, do wysokości ok 7m.
 • piętrowe magazyny – kilka kondygnacji
 • magazyny regałowe składowania wysokiego – obiekty jednofunkcyjne
 • pneumatyczne magazyny – tymczasowe,

Regały magazynowe

 • półkowe regały – półki
 • paletowe regały – podstawy dla palet – stojaki z belkami
 • wjazdowe regały – układanie towaru w trzech wymiarach
 • przepływowe regały – składowany asortyment przemieszczany jest z miejsca złożenia do miejsca pobrania.
 • kompaktowe regały – okrężne i przesuwne , elementy ruchome dopuszczają do przemieszczenia asortymentu do miejsca pobrania.
 • regały wysokiego składowania – optymalne wykorzystanie przestrzeni i powierzchni, duże wysokości.

Zagrożenia czyhające przy pracy w magazynie zobowiązują pracowników oraz pracodawcę do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w miejscu pracy (obuwie ochronne, odblaskowa kamizelka itp). Do optymalnego funkcjonowania magazynu niezbędna jest również cykliczna kontrola poszczególnych urządzeń i sprzętów służących do składowania towaru.

[Głosów:7    Średnia:1.9/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here