zgoda

Kto musi starać się o zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej reglamentowanej? Jakie są jej podstawowe zasady, które obowiązują właścicieli takich przedsięwzięć? Taka decyzja administracyjna jest to jeden z przejawów działalności reglamentowanej. Jakie są przykładowe rodzaje działalności, które wymagają takiej zgody? 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej/ 

Zezwolenie na prowadzenie działaności 

Do prowadzenia działalności reglamentowanej potrzebna nam jest specjalna zgoda wydawana od urzędu. Może być to ministerstwo lub samorząd. Forma takiej zgody zależy od rodzaju działalności. Nie ma możliwości, żeby została ona przyznawana automatycznie. Przedsiębiorca musi spełnić warunki przewidziane szczegółowo określonymi przepisami.

Możliwa jest:

 • zgoda,
 • koncesja,
 • wpis do rejestrów działalności regulowanej.

Zezwolenie jest jedną z najczęstszych decyzji administracyjnych, która pozwana na prowadzenie reglamentowanej działalność gospodarczej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności

Zezwolenie jest to kolejna po koncesji i wpisie do rejestrów dzałalności regulowanej forma reglamentowania działalności. Jednak wydanie zezwolenia odbywa się na właśnie zbliżonych do koncesji zasadach.

Na początku przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia. Następnie urzędnicy weryfikują czy jest on w stanie zrealizować określoną przez niego działalność gospodarczą. Zostają między innymi ustalone czy taka osoba posiada odpowiednie możliwości techniczne lub też organizacyjne.

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają zgody

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają zezwolenia urzędników to między innymi.:

 • sprzedaż hurtową alkoholu oraz sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,
 • ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • wytwarzanie i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych,
 • prowadzenie składu podatkowego,
 • wykonywanie rybołówstwa morskiego,
 • prowadzenie szeregu działalności w zakresie finansów np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych, prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej,
 • prowadzenie giełdy towarowej,
 • instalację lub naprawę określonych rodzajów przyrządów pomiarowych (np. tachografów cyfrowych),
 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zobacz też: http://www.bankowe.pl/dzialalnosc-reglamentowana-najwazniejsze-informacje/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here