znaki bhp

Znaki BHP są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Są to znaki informacyjne, ostrzegawcze, nakazu i zakazu, które mają na celu zwrócenie uwagi pracowników na potencjalne niebezpieczeństwa oraz na to, jakie zachowanie jest wymagane w danym miejscu pracy. W Polsce, znaki BHP są regulowane przez ustawę o bezpieczeństwie i higienie pracy, która wymaga stosowania odpowiednich znaków w miejscach pracy. W tym artykule przedstawimy 10 ważnych faktów na temat znaków BHP, które pomogą Ci zrozumieć, jakie znaki są najczęściej stosowane i jak je interpretować.

Co oznacza termin „znak BHP”?

Znak BHP to skrót od „znak bezpieczeństwa i higieny pracy”. Są to znaki, które mają na celu zwrócenie uwagi pracowników na potencjalne niebezpieczeństwa w miejscu pracy oraz na to, jakie zachowanie jest wymagane w danym miejscu.

Jakie są najczęściej stosowane znaki BHP?

W Polsce, najczęściej stosowane znaki BHP to:

 • Znak „Uwaga” – oznacza zagrożenie, na które należy zwrócić uwagę.
 • Znak „Zakaz” – informuje o tym, czego nie wolno robić w danym miejscu pracy.
 • Znak „Nakaz” – informuje o tym, co należy zrobić w danym miejscu pracy.
 • Znak „Ostrzeżenie” – informuje o niebezpieczeństwie, które może pojawić się w danym miejscu pracy.
 • Znak „Bezpieczeństwo” – informuje o tym, jakie środki bezpieczeństwa należy stosować w danym miejscu pracy.

Jak interpretować znaki BHP?

Interpretacja znaków BHP jest prosta. Znaki informacyjne informują pracowników o konkretnej sytuacji lub miejscu. Znaki ostrzegawcze informują o potencjalnych niebezpieczeństwach. Znaki nakazu i zakazu informują o tym, co wolno lub nie wolno robić w danym miejscu pracy.

Jakie są wymagania co do umieszczania znaków BHP?

Znaki BHP powinny być umieszczone w widocznym miejscu, aby pracownicy byli w stanie je zauważyć. Powinny być czytelne i trwałe, aby były widoczne przez długi czas. Ponadto, każdy znak BHP powinien mieć przypisany kod, który określa jego znaczenie.

Czy istnieją różnice w stosowaniu znaków BHP w różnych branżach?

Tak, istnieją różnice w stosowaniu znaków BHP w różnych branżach. Na przykład, znaki BHP stosowane w fabryce będą się różnić od znaków stosowanych w szkole. Odpowiednie znaki BHP powinny być stosowane w zależności od specyfiki danej branży.

Czy istnieją przepisy dotyczące projektowania znaków BHP?

Tak, istnieją przepisy dotyczące projektowania znaków BHP. Znaki BHP powinny być projektowane zgodnie z normą PN-ISO 7010:2012. Norma ta określa wymagania co do kształtu, koloru i symboliki znaków BHP.

Jakie są koszty stosowania znaków BHP?

Koszty stosowania znaków BHP są zależne od ilości znaków wymaganych w danym miejscu pracy oraz od jakości wykonania znaków. Jednakże, koszty te są niewielkie w porównaniu do kosztów, jakie mogą wyniknąć z wypadków przy pracy.

Jakie są zalety stosowania znaków BHP?

Stosowanie znaków BHP ma wiele zalet, w tym:

 • Poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez informowanie pracowników o potencjalnych niebezpieczeństwach.
 • Pomaga w zapobieganiu wypadkom przy pracy.
 • Ułatwia identyfikację niebezpieczeństw w miejscu pracy.
 • Pomaga w edukowaniu pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w stosowaniu znaków BHP?

Najczęstsze błędy popełniane w stosowaniu znaków BHP to:

 • Umieszczanie znaków w miejscach, gdzie nie są widoczne dla pracowników.
 • Umieszczanie znaków, których znaczenia nie są jasne lub zrozumiałe dla pracowników.
 • Stosowanie nieodpowiednich znaków w zależności od specyfiki danego miejsca pracy.
 • Stosowanie znaków, które są zniszczone lub nieczytelne.

Podsumowanie

Znaki BHP są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wymagają one umieszczenia w widocznym miejscu oraz spełnienia określonych wymagań co do ich kształtu, koloru i symboliki. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy przestrzegali przepisów dotyczących stosowania znaków BHP oraz dbali o ich odpowiednie umieszczenie i stan techniczny.

Stosowanie znaków BHP ma wiele zalet, w tym poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy, zapobieganie wypadkom, ułatwianie identyfikacji niebezpieczeństw oraz edukację pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże, ważne jest, aby unikać najczęstszych błędów popełnianych w stosowaniu znaków BHP, takich jak umieszczanie ich w miejscach niewidocznych dla pracowników czy stosowanie nieodpowiednich znaków w danym miejscu pracy.

Dlatego, stosowanie znaków BHP to nie tylko wymóg prawny, ale także ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pamiętajmy więc, że każdy z nas ma wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących stosowania znaków BHP oraz czujność i troskę o siebie i innych pracowników.

Artykuł powstał we współpracy z https://sklep.techemznaki.pl/

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1669).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769).
 3. Norma PN-ISO 7010:2012 – Grafika – Symbole bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa i kolory sygnałowe.
 4. „Znaki BHP w miejscu pracy”, Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/komunikaty/znaki-bhp-w-miejscu-pracy/.
 5. „Znaki BHP w miejscu pracy”, Państwowa Inspekcja Sanitarna, https://gis.gov.pl/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/znaki-bhp-w-miejscu-pracy/.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here