Szkolenie BHP dla pracowników – dlaczego należy je przeprowadzić

Każdy pracownik podlega obowiązkowi udziału w okresowym szkoleniu BHP. Jest to przepis zawarty w polskim Kodeksie Pracy. Dotyczy to wszystkich osób, które podejmują pracę, bez względu na jej charakter czy obejmowane stanowisko. Warto pamiętać, że wszelkie koszty dotyczące szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ponosi pracodawca.

Rodzaje szkoleń BHP

Istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP. Pierwsze z nich to szkolenie wstępne, które jest przeprowadzane w formie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Może je przeprowadzić pracodawca, jeśli jest do tego upoważniony, co oznacza, że przeszedł odpowiednie szkolenie i tym samym nabył potrzebne uprawnienia. Długość takiego szkolenia jest kwestią indywidualną, jednak nie powinno trwać krócej niż półtorej godziny. Jest ono obowiązkowe i na jego podstawie pracownik może być dopuszczony do pracy na swoim stanowisku. W trakcie jego trwania jest on informowany o przepisach zawartych w Kodeksie Pracy z zakresu BHP, a także o regulaminie, który obowiązuje w danym zakładzie pracy.

Z kolei szkolenia okresowe mają na celu przekazanie i utrwalenie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także poinformowanie pracowników o wprowadzanych rozwiązaniach techniczno-organizacyjnych i wszelkich najnowszych przepisach prawnych. Szkolenia mogą być przeprowadzane na kilka różnych sposobów, np. w formie seminarium, kursu czy też poprzez dostarczenie niezbędnych materiałów do samodzielnego uzupełnienia wiedzy. Są one cykliczne i w przypadku pracowników na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych przeprowadzane raz na rok, na stanowiskach robotniczych – raz na trzy lata, na stanowiskach administracyjno-biurowych – raz na sześć lat, a w przypadku pozostałych pracowników – przynajmniej raz na pięć lat. Na koniec takiego szkolenia zawsze przeprowadzany jest egzamin.

Jaki jest cel szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dotyczą wszystkich pracowników: zarówno tych zatrudnionych na umowie u pracę, jak również tych, którzy pracują na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Obowiązek ten dotyczy też praktykantów oraz oczywiście samych pracodawców.

Jeśli chodzi o cele szkolenia BHP, jest to przede wszystkim zapoznanie pracowników z przepisami Kodeksu Pracy, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z normami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Co więcej, w trakcie szkolenia konieczne jest poinformowanie pracowników o szkodliwych oraz zagrażających zdrowiu i życiu czynnikach, które mogą występować na obejmowanych przez nich stanowiskach, jak również o środkach zapobiegawczych. Ostatnim celem szkolenia BHP jest przeszkolenie pracownika w kwestii wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób bezpieczny, a także przygotowanie do postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie BHP dla pracowników – znajdź rzetelnego szkoleniowca

Organizacja szkoleń BHP dla pracowników to jedno, a znalezienie rzetelnej firmy, która się tym zajmie – drugie. Bardzo wiele zależy od jakości i sposobu przeprowadzenia tego typu szkoleń, dlatego warto znaleźć odpowiednich szkoleniowców, którzy zadbają o to, by wiedza dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy była przekazana w sposób uczciwy i sumienny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach BHP w firmach, zajrzyj na: https://www.pietrzyk-bhp.com/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here