spółka akcyjna

Jeżeli marzy ci się otwarcie biznesu, to pomyśl o założenie spółki, która wejdzie na giełdę Papierów Wartościowych. Do takich spółek należy spółka akcyjna. Poznaj jakie są jej wady, zalety, kto może ją założyć, oraz jaki kapitał potrzebny jest do zainwestowania w nią. Zobacz jakie działania są do tego potrzebne i je podejmij! 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/spolka-akcyjna/

Spółka akcyjna – podstawowe informacje

Spółka akcyjna to spółka handlowa posiadająca osobowość prawną. Mogą jego założyć osoby fizyczne odcinek prawne oraz podmioty, które posiadają zdolność prawną, wspólnikami takiej spółki są akcjonariusze. Akcjonariusze nie ponoszą jednego odpowiedzialności za zobowiązania z działalności. Obrazy z zasadami spółki związany jest cel wejścia na giełdę papierów wartościowych. To właśnie dlatego ma ona prawo do wyemitowanie papierów wartościowych na giełdę. Akcje takie mogą być imienne oraz na okaziciela. Księga akcji prowadzi zarządu spółki.

Akcjonariusze mają z tego tytułu prawo do otrzymywania części dywidendy. Mają oni również prawo do udział w zysku przeznaczonym do wpłaty przez walne zgromadzenie. Płacą oni również podatek do wpłaconych dywidend.

Najważniejszą władzą takiej spółki i jest zgromadzenie akcjonariuszy. Odbywa się ono w miejscowości, w której istnieje siedziba firmy lub innej dopuszczalnej przez statut lokalizacji. Spółka jest reprezentowana przez zarząd. Zasady w jaki sposób on funkcjonuje ustala statut. Dodatkowym organem jest przynajmniej 3 osobowa rada nadzorcza. Jedynym akcjonariuszem w spółce akcyjnej nie może być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna – skrót nazwy

Inaczej niż jest to w przypadku na przykład spółki komandytowej, a także spółki partnerskiej, spółka akcyjna może mieć dowolną nazwę. Musi jednak używać oznaczenia”spółka akcyjna”. Skrótem takiej nazwy jest S.A.

Spółka akcyjna – kapitał

Do założenia takiej spółki niezbędne jest kapitał. Musimy zgromadzić bowiem 100 000 zł. Pieniądze spółkę wkładają założyciele, którzy stają się w ten sposób wspólnikami. Spółka akcyjna rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli w skrócie KRS. konieczne jest wcześniejsze przyjęcie statutu, objęcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy, wniesienie wkładów oraz powołanie do działania zarządu i rady nadzorczej.

Zobacz też: http://www.bankowe.pl/motywacja-w-pracy/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here