Na czym polega sprzedaż długów

Niespłacone zobowiązania finansowe nie są tylko problemem dla pożyczkobiorców, ale także podmiotów, które je udzielają. Brak spłaty często obciąża budżet i stanowi problem dla zachowania płynności finansowej. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad sprzedażą długu. Na czym polega sprzedaż długów?

Na czym polega sprzedaż długów?

Sprzedaż długu polega na zmianie wierzyciela, a tym samym przeniesieniu praw do wierzytelności na inny podmiot. Odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności, która regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Na podstawie obowiązujących przepisów, następuje przelew wierzytelności. Wierzyciel, nazywany cedentem, przelewa dług na cesjonariusza, czyli inny podmiot. Takie rozwiązanie możliwe jest wtedy, gdy

 • Dokonuje się darowizny,
 • Dokonuje się umowy sprzedaży.

Wraz z przelewem wierzytelności, nowy podmiot przejmuje prawa i roszczenia związane z zakupioną wierzytelnością. W praktyce oznacza to, że może egzekwować nabytą należność. Co więcej, zgodnie z art. 509 §1 Kodeksu cywilnego, cesja wierzytelności jest możliwa bez zgody dłużnika. Wymaga jedynie poinformowania go o zawarciu umowy.

Na czym polega giełda długów?

Giełda długów, nazywana także giełdą wierzytelności, stanowi miejsce, w którym można sprzedać i kupić dług.  Reguluje ją ustawa udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 r., a dokładnie art. 4. Giełdę długów przyjmuje głownie formę stron internetowych. Prowadzone są zazwyczaj przez profesjonalne podmioty, które zajmują się odzyskiwaniem należności. Korzystają z niej przede wszystkim wierzyciele, przedsiębiorcy, pośrednicy w handlu nieruchomościami,  a także inne podmioty, posiadający wiedzę oraz zaznajomieni z  procedurami dochodzenia długu.

Sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności polega na wystawieniu informacji o długu oraz podanie ceny. Wśród nich musi znaleźć się informacje o:

 • podmiotach będących dłużnikami,
 • niespłaconych zobowiązaniach.

Na giełdzie mogą zostać również podane takie dane jak:

 • imię i nazwisko dłużnika lub nazwa zadłużonej firmy,
 • adres (bez numeru),
 • NIP,
 • wartość wierzytelności.

Zanim wystawisz ofertę sprzedaży wierzytelności na giełdzie długów, ustal cenę sprzedaży. Jeśli będzie niższa niż rzeczywista zaległość, wzrośnie prawdopodobieństwo sprzedaży.

Dla kogo sprzedaż długu jest dobrym rozwiązaniem?

Sprzedaż długu to rozwiązanie, które coraz chętniej jest wybierane. Nic dziwnego. Niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności takich jak:

 • ryzyko wiążące się z niewypłacalnością dłużnika – sprzedając dług nie ma ryzyka, że dłużnik będzie niewypłacalny. Otrzymujemy gotówkę i nie musimy się o nic martwić.
 • koszty procesu windykacyjnego – sprzedanie długu wiąże się automatycznie z brakiem procesu windykacyjnego, który generuje koszty.

Sprzedanie długu będzie bardzo dobrą opcją dla:

 • wierzycieli, którzy nie mają czasu ani siły ściągać zobowiązania od dłużnika,
 • przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe i potrzebują pieniędzy. Sprzedanie długów pozwoli im odzyskać znaczną część gotówki,
 • przedsiębiorcy, którzy są kontrahentem dłużnika i zalegają wobec niego ze zobowiązaniami finansowymi.

Czy można sprzedać wszystkie długi?

Jeżeli jesteś wierzycielem, tak naprawdę możesz sprzedać każdy dług. Pamiętaj jednak o tym, że konkurencja jest ogromna. W związku z tym potencjalni nabywcy bardzo dokładnie analizują każda ofertę, wystawioną na giełdzie długów. Warto m.in. wystawić dług w niższej kwocie, niż rzeczywista zaległość, bo osoba, która chce kupić dług, chce równocześnie na nim zarobić. Biorą również pod uwagę prawdopodobieństwo odzyskania długu w całości. Im jest większe, tym większa szansa na sprzedaż. Najczęściej sprzedawane są oferty, gdzie wierzytelność:

 • Nie jest przedawniona,
 • Jest stosunkowo nowa,
 • Jest uznana przez dłużnika
 • Jest zabezpieczona np. hipoteką,
 • Nie jest zajęta przez komornika,
 • Można ją wyegzekwować,
 • Można jej dochodzić na drodze sadowej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: https://www.splatachwilowek.pl/czy-wiesz-ze/sprzedaz-dlugow-na-czym-polega/

[Głosów:1    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here