Zniesienie współwłasności nieruchomości – podstawowe informacje

0
551

Współwłasność oznacza, że prawo posiadania danego obiektu należy w sposób niepodzielny do kilku osób. Taki stan rzeczy może dotyczyć zarówno przedmiotów ruchomych, jak i nieruchomości. W przypadku tych ostatnich utrudnia to często właściwe zarządzanie obiektem. Zniesienie współwłasności nieruchomości jest często jedynym sposobem na przywrócenie racjonalnego gospodarowania nią.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – czym jest?

W praktyce działanie takie ma na celu likwidację stosunku prawnego, który łączył do tej pory osoby, będące współposiadaczami danego obiektu. Może to przyjąć różnorakie formy. Zniesienie współwłasności nieruchomości może bowiem nastąpić zarówno na drodze sporządzenia stosownej umowy, jak i na drodze sądowej. W pierwszym przypadku podstawą jest zgodne oświadczenie wszystkich dotychczasowych właścicieli, a sama czynność dokonywana jest przed notariuszem.

Jeżeli współwłaściciele nie są zgodni co do sposobu postępowania – pozostaje droga sądowa. W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości przez sąd należy jednak liczyć się z tym, że działania w tym zakresie zajmą zdecydowanie więcej czasu. Brak zgody współwłaścicieli nie jest jednak jedyną sytuacją, w której w proces podziału zaangażowany jest ten organ. Niekiedy podobne rozwiązanie wynika ze specyfiki nieruchomości. Bardzo często ma to miejsce na przykład podczas podziału gospodarstwa rolnego – wówczas zadaniem sądu jest ocena, czy podział nieruchomości jest możliwy w świetle przepisów, dotyczących ustroju rolnego. Postępowanie takie ma w każdym wypadku charakter nieprocesowy.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – możliwe rozwiązania

Obowiązujące w naszym kraju przepisy dopuszczają trzy drogi, prowadzące do zniesienia współwłasności nieruchomości. Najprostszym sposobem jest podział, trzeba jednak liczyć się z tym, że nie zawsze jest on możliwy, szczególnie w przypadku terenów z funkcjonującą zabudową. Możliwe jest też przyznanie nieruchomości jednemu z dotychczasowych współposiadaczy – wówczas pozostali współwłaściciele otrzymują spłatę w wysokości wartości ich części. Nieruchomość może również zostać sprzedana, a otrzymane w wyniku tej transakcji środki pieniężne – rozdzielone pomiędzy współwłaścicieli.

W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej trzeba mieć również na uwadze obowiązujące obecnie przepisy, zgodnie z którymi osoba, nabywająca grunty tego typu, ma obowiązek prowadzenia na nich działalności rolnej przez co najmniej 5 lat. W tym czasie nie może ich również zbyć.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here