Tablica interaktywna

Tablica interaktywna może uczynić codzienne lekcje dużo ciekawszymi i interesującymi dla uczniów. Warto korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych, gdyż to one sprawiają, że proces nauczania staje się coraz efektywniejszy. Dlaczego warto nabyć tablicę interaktywną? 

Kształcenie wielopoziomowe

Programy multimedialne, których odtwarzanie jest możliwe na tablicach, są szansą na efektywniejszą naukę dla uczniów. Zamiast klasycznej zielonej tablicy, uczniowie mają szansę na zdobywanie wiedzy i umiejętności z kilku obszarów. Poprzez twórcze działanie oraz stymulowanie bodźców wizualnych i słuchowych, uczniowie wynoszą z lekcji więcej wiedzy. Oprogramowanie edukacyjne ma na celu takie przedstawienie treści, aby uczniowie byli skupieni na prezentacji i nie nudziły się w trakcie zajęć. Treści, które są przeznaczone do wyświetlania na tablicy, mogą być dowolnie modyfikowane. Oprócz gotowych materiałów można również samodzielnie opracowywać tematy, aby lepiej przygotować się do prowadzonej treści.

Współpraca od najmłodszych lat

Multimedialne programy edukacyjne od wydawnictwa SILCOM Multimedia sprawiają, że nauka staje się przyjemniejsza. Szkoły zainteresowane ich zakupem mogą skorzystać z dofinansowania z programu Aktywna Tablica.

Analizy ekspertów pokazują, że interaktywne programy edukacyjne pobudzają uczniów w typie słuchowców, wzrokowców oraz kinestetyków. Klasyczna forma nauczania nie zawsze jest odpowiednia dla wszystkich uczniów, przez co niektóre dzieci tracą, zamiast zyskać podczas lekcji, a zaległości muszą odrabiać w domu. Wiąże się to z zaległościami, które hamują rozwój ucznia. Dzięki odpowiednim programom łatwiej zachęcać dzieci do pracy grupowej. To niezwykle ważna umiejętność, która jest niezbędna w dorosłym życiu, w szczególności w pracy zarobkowej.

Multimedialne programy edukacyjne są okazja na zachęcenie uczniów do nauki. Uczeń, który ma możliwość samodzielnego korzystania z oprogramowania na lekcji, częściej angażuje się w prezentowany materiał, przez co jest przez niego przyswajany na wysokim poziomie. Efektywne lekcje to również mniej nauki w domu oraz spędzenie czasu po zajęciach na rozwijanie własnych zainteresowań. Dzięki materiałom uczniowie stają się bardziej aktywne, łatwiej zachęcić je również do współpracy w grupach. Programy sprawiają, że lekcje stają się płynne, a materiał jest szybciej przyswajany. To również szansa dla nauczyciela na stworzenie własnego materiału dydaktycznego, który zostanie szybciej opanowany przez uczniów danej klasy. Nawet nauczyciele od „trudnych” przedmiotów jak fizyka czy chemia mogą uczynić zajęcia przyjemnymi i prostszymi na każdym poziomie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here