Medycyna pracy - kobieta podczas konsultacji z panią doktor.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy firma zatrudniająca nową osobę nie może jej dopuścić do wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli nie posiada ona orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Aby otrzymać takie orzeczenie, należy wykonać tzw. badania wstępne. Prywatne pakiety medyczne pozwalają przeprowadzić je bardzo szybko i komfortowo.

Z tekstu dowiesz się:

  • dla kogo badania wstępne są obowiązkowe,
  • jak w wykonywaniu badań wstępnych pomagają pakiety medyczne dla firm.

Medycyna pracy jest dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników, współtworzeniem i kontrolowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób zawodowych. W ramach medycyny pracy są wykonywane także obowiązkowe kontrole stanu zdrowia pracowników, czyli badania wstępne, badania okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne – co to jest?

Jak wynika z Kodeksu Pracy, żaden pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, zanim nie otrzyma ona orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku. Takie orzeczenie można uzyskać podczas badań wstępnych – na zlecenie i koszt pracodawcy wydaje je lekarz medycyny pracy po zapoznaniu się z kompletem badań pracownika. W zależności od stanowiska pracy mogą to być nie tylko badania laboratoryjne, ale również badania wzroku, słuchu, EKG czy spirometria.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania wstępne są obowiązkowe w przypadku:

  • osób przyjmowanych do pracy na podstawie stosunku pracy,
  • pracowników młodocianych przenoszonych na stanowiska pracy,
  • innych pracowników przenoszonych na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania wstępne nie są z kolei wymagane od osób powtórnie przyjmowanych do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeżeli umowa o pracę została podpisana w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą.

Pakiet medyczny – badania wstępne mogą być szybkie i wygodne!

W codziennej działalności wielu firm zdarza się, że rekrutacja na dane stanowisko musi być przeprowadzona bardzo szybko, np. by rozpocząć nowy projekt, uzupełnić braki kadrowe czy podtrzymać ciągłość produkcji. Oczywiście także w każdym innym przypadku dobrze jest, gdy zrekrutowana osoba zaczyna pracę jak najszybciej – zyskują wówczas i pracownik, i pracodawca. Niestety, czasem zdarza się tak, że wykonanie wszystkich niezbędnych badań oraz uzyskanie orzeczenia o zdolności do pracy bywa hamowane np. przez długie kolejki na badania czy ograniczony dostęp do specjalistów medycyny pracy.

Idealnym rozwiązaniem tego typu problemów są pakiety medyczne dla firm. W pierwszej chwili większość osób kojarzy je z prywatną opieką medyczną dla pracowników, a czasem także ich rodzin, i faktycznie tak jest. Pakiet medyczny to wciąż jeden z najbardziej pożądanych i najbardziej popularnych benefitów pozapłacowych. Medyczna opieka abonamentowa dla dużych przedsiębiorstw może jednak obejmować również kompleksowe świadczenia medycyny pracy, w tym wykonywanie badań wstępnych. Dla pracodawcy to gwarancja, że każdy nowo zatrudniany pracownik zostanie szybko przebadany przez specjalistów (w sieci enel-med usługi te świadczy blisko 1600 placówek na terenie całego kraju) i – jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań – otrzyma orzeczenie o zdolności do podjęcia pracy.

Każdy przedsiębiorca wie, że czas to pieniądz – dobrze dobrany pakiet medyczny ze świadczeniami medycyny pracy pozwala oszczędzać czas potrzebny na badania wstępne pracowników, co przynosi firmie wymierne korzyści.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here