pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych to obecnie jedna z podstawowych umiejętności, w które muszą być wyposażeni samorządowcy. Skutecznie radzenie sobie z meandrami unijnych przepisów może spowodować, że z programów operacyjnych dla lokalnej społeczności przyznana zostanie bardzo duża ilość pieniędzy. Mogą one w istotny sposób zmienć życie i funkcjonowanie codzienne miasta, gminy lub powiatu. Polska jako kraj położony we wschodniej części Unii Europejskiej, w którym poziom życia i średnia wynagrodzeń odbiega od zachodniej części kontynentu, nadal może liczyć na ogromną pomoc finansową.

Program spójności

pozyskiwanie dotacji unijnychPieniądze najczęściej płyną z tzw. programu spójności, który ma na celu wyrównanie warunków życia w poszczególnych częściach kontynentu europejskiego. W tym zakresie Polska zdecydowanie więcej wypłaca do Unii Europejskiej niż jest jej wypłacane. Można więc śmiało powiedzieć, że wiele inwestycji nie doszłoby do skutku, gdyby nie współpraca międzynarodowa. Ze względu na poziom rozwoju największe szanse na pozyskanie środków mają wschodnie części Polski, czyli województwa mniej rozwinięte: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Warto więc korzystać z nadarzających się okazji, aby w istotny sposób poprawiać komfort życia swój oraz osób z najbliższego otoczenia.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Co ciekawe, formalności związane z pozyskiwaniem środków unijnych są na ten moment na tyle zawiłe, że wiele gmin i innych jednostek terytorialnych decyduje się na zatrudnienie specjalnego pracownika odpowiedzialnego za formułowanie i klarowne motywowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Osoba taka musi być zaznajomiona z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz potrafić układać prośby w taki sposób, aby spotkały się one z pozytywną odpowiedzią. Warto bowiem powiedzieć, że mimo tego, że Polska dostaje bardzo dużo pieniędzy z programu spójności, nie każdy projekt przechodzi przez unijne sito i jest akceptowany przez międzynarodowy trybunał.

Wniosek taki musi być niezwykle konkretny: trzeba zawrzeć w nim dokładnie to, co chce się za owe pieniądze wybudować lub zorganizować. Oczywiście po wszystkich należy się również rozliczyć z powierzonych zadań i wskazać, że dane pieniądze zostały spożytkowane tak, jak należało. Jest to ważne – jeśli gmina otrzyma odpowiednią sumę musi wykorzystać ją na to, na co ją przyznano. Nie jest możliwe w żadnej sytuacji zmienianie celu zagospodarowania unijnych środków. Często Unia Europejska stara się również nie rozleniwiać lokalnych włodarzy poprzez dokładanie się do inwestycji, a nie ich w całości finansowanie.

Dofinansowanie na infrastrukturę

Najbardziej widoczne i często najwygodniejsze dla lokalnych społeczności dofinansowania dotyczą infrastruktury miasta, gminy, powiatu, a nawet województw czy całego kraju w przypadku dróg. Często bowiem pieniądze z Unii Europejskiej są przeznaczane na budowę nowych dróg, mostów oraz przede wszystkich remont tych zasłużonych. Zwiększa to w istotny sposób komfort życia w danym regionie. Wpływa również znacząco na zadowolenie mieszkańców. W ramach unijnych dofinansowań możliwe jest również budowanie przy drogach chodników oraz ścieżek rowerowych. Co zwykle byłoby zadaniem przekraczającym to, na co może finansowo pokusić się gmina. Środki unijne w kwestii infrastruktury są wykorzystane często również budynków sportowych, bibliotek i innych obiektów kultury. Bardzo często Unia Europejska przykłada się do rewitalizacji obszarów miejskich takich jak bulwary nad rzeką, parki, fontanny, amfiteatry oraz inne obiekty, które mają służyć w celach rekreacyjnych.

Inwestycje w edukację i rozwój

pozyskiwanie dotacji unijnychWarto jednak wiedzieć, że środki unijne stosunkowo łatwo można pozyskać również na cele niematerialne. Przykładem może być wymiana młodzieży z różnych europejskich krajów, która może odbywać się na rozmaitych szczeblach edukacji. Są to niezwykłe okazje do nawiązania międzynarodowych znajomości, szlifowania obcego języka, a także poznania nowych kultur i zwiedzenia ciekawych obszarów kontynentu. Tego typu działania bardzo często spotykają się z aprobatą osób odpowiedzialnych za wydzielanie środków europejskich, szczególnie jeśli wymiany organizowane są cyklicznie. Inną formą wsparcia niematerialnych celów może być finansowanie dodatkowych lekcji w szkole, które zazwyczaj mają mieć charakter rozwijający. Chodzi o to, aby szkolić przyszłe elity naukowe, które będą ciągnąć gospodarkę, przemysł, usługi oraz rolnictwo zgodnie z nowoczesnymi standardami. Unia Europejska finansuje również organizacje kursów tańca czy rysowania, imprez kulturalnych i koncertów, wystaw fotografii lub obrazów.

Dofinansowanie działalności gospodarczej

Bardzo często pozyskiwać dotacje unijne można również w zakresie indywidualnej działalności. Rozwój kraju w dużej mierze bowiem zależy od jego gospodarki. Tak więc Unia Europejska przydziela odpowiednie kwoty na rewitalizacje i unowocześnianie konkretnych fabryk i zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych. Należy złożyć specjalny wniosek. Następnie należy postawić przy miejscu swojej działalności specjalną tablicę informującą o tym, że użyto środków unijnych do remontu danego zakładu. Tego typu działanie nadaje dynamikę rozwoju regionu.  Pozwala także tworzyć nowe miejsca pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here