Katalog najważniejszych informacji o PIT-37

Powoli rozpoczyna się sezon podatkowy. Płatnicy powinni już wysłać do organów podatkowych przygotowane przez siebie PIT-11. Druki te są dokumentami źródłowymi, umożliwiającymi podatnikom przygotowanie własnych, indywidualnych PIT, takich jak jeden z najpopularniejszych formularzy, czyli PIT-37. Do grona podatników dołączają co roku nowe osoby, które już od 15 lutego będą mogły składać swoje deklaracje. Kto i w jaki sposób powinien to zrobić?

PIT-37 kto przygotowuje ten formularz

PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w danym roku podatkowym (2018):

  1. uzyskali odpowiednie przychody, czyli z zasady przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o wysokości tych dochodów (imiennej);

  2. dla podmiotów, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie prowadziły działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;

  3. dla podmiotów, które nie są obowiązane doliczać do swoich uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci;

  4. dla podmiotów nie obniżających dochodów o straty z lat ubiegłych;

  5. dla podmiotów które nie odliczają, tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

Termin i zasady PIT-37

Podstawowe zasady dotyczące formularza PIT-37, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zostały uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.). Druk należy przygotować i złożyć od 15 lutego, do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zeznanie PIT-37 za 2018 rok składa się więc do 30 kwietnia 2019 roku).

Termin i zasady PIT-37

Sposoby przygotowania PIT-37

Deklarację PIT-37 można złożyć formalnie na trzy sposoby. Po pierwsze: przygotowując, podpisując i składając do odpowiedniego organu podatkowego tradycyjny, papierowy formularz. Można to zrobić osobiście w urzędzie – przy okienku lub w maszynie zwanej „PITomatem”, czy też wysyłając druk podatkowy listem poleconym Poczty Polskiej. Drugim sposobem prawidłowego przygotowania zeznania PIT-37, jest praca na tak zwanych e-deklaracjach, czyli w specjalnej komputerowej aplikacji pozwalającej przygotować PIT w formie elektronicznej i przesłać go za pomocą sieci internet. Od 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie trzeciej opcji dla podatników, czyli nowej usługi „Twój e-PIT”, która ma umożliwiać skorzystanie z deklaracji wypełnionej przez organy podatkowe.

Podsumowanie i rekomendacje

Bez względu na sposób przygotowania zeznania podatkowego (tradycyjny, elektroniczny, czy w formie skorzystania z usługi „Twój e-PIT”), należy przygotować się na pewną pracę nad własnym PIT-37. Może oznaczać ona wypełnienie deklaracji lub chociaż jej sprawdzenie. W każdym jednak wypadku, przynajmniej na początku działania nowych usług „Twój e-PIT”, warto podjąć pewną zaplanowaną aktywność i zarezerwować sobie odpowiedni czas na spokojną i wygodną pracę. W przypadku korzystania z opcji wypełnienia PIT przez organy podatkowe, warto zweryfikować czy dane podane przez pracodawcę w PIT-11 są prawidłowe oraz czy podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulg i odliczeń, o których organy nie będą wiedziały „z urzędu”.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here