ZUS online

Tworzenie dokumentów rozliczeniowych to obowiązek każdego obywatela, właściciela firmy czy przedsiębiorcy. Dokonanie tych formalności posiada wiele ustalonych norm i zasad, które w znacznym stopniu ułatwiają konstruowanie potrzebnych rozliczeń. Czym jest deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA? Do czego służy tego rodzaju dokument? Co zawiera druk ZUS DRA? W jaki sposób go wypełnić?

Popularny druk ZUS DRA to deklaracja rozliczeniowa, w której należy wykazać wszelkie rozliczenia składek, a także wypłaconych świadczeń. Dokument ten powinien być składany co miesięcznie przez przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Termin składania druku przypada na 10 dzień, każdego kolejnego miesiąca.

Do czego dokładnie służy tego rodzaju deklaracja?

Jak ją uzupełnić?

Przygotowany formularz posiada odpowiednie ponumerowane pola, w których należy wpisać poprawne, i zgodne z rzeczywistością dane.

Wzór druku zawiera m.in. rubryki dotyczące:

– danych organizacyjnych,
– danych identyfikacyjnych płatnika składek,
– zestawienie należnych składek,
– zestawienie wypłaconych należnych świadczeń podlegających rozliczeniu,
– zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne i inne,
– deklaracja dochodu,
– oświadczenia płatnika składek.

Każdy z poszczególnych bloków do uzupełnienia posiada wyznaczone pola, w których należy wpisać poprawne dane, informacje i wysokości wykazanych kwot.

Pierwsze i druga cześć poświęcona jest znakom i identyfikatorom osobowym, jak również danym takim jak NIP, PESEL, REGON, Imię i nazwisko, data urodzenia, itp.

ZUS DRA

Kolejne działy zobowiązują płatnika do wykazania wysokości opłacanych składek zdrowotnych, do których należą: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. W poniższych polach należy wpisać dokładne kwoty poszczególnych składek.

Blok o wypłacanych świadczeniach podlegających rozliczeniu dotyczy tylko i wyłącznie osób do tego uprawnionych, wykonujących tego rodzaju czynności.

VI dział druku to pola do wpisania kwoty zwrotu przez ZUS, która jest różnicą wartości sum części IV i V.

Deklarację rozliczeniową ówcześnie można złożyć w sposób elektroniczny. Specjalnie przygotowane do tego celu druki ZUS online możliwe są do poprania i swobodnego uzupełniania poszczególnych danych. Formularz ten przygotowany jest w pliku pdf, a pobrać można ją bezpłatnie.

Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją własną działalność gospodarczą ma obowiązek konstruowania tego rodzaju zbiorczej deklaracji informującej o wszystkich składach z wszelkich tytułów ubezpieczeń oraz wszystkich ubezpieczonych członków przedsiębiorstwa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here