dotacje z urzędu pracy

Osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej mogą starać się o dotacje z urzędu pracy. Plusem dla przyszłego przedsiębiorcy jest to, że dotacje są bezzwrotne i otrzymywane dość szybko, oczywiście po uprzedniej pozytywnej decyzji urzędu. Jednak zgłaszając się po dofinansowanie należy spełnić kilka warunków. W tym artykule postaramy się przedstawić ci najważniejsze kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać wsparcie finansowe z urzędu pracy.

Dotacje z urzędu pracy – jakie należy spełnić kryteria?

Przede wszystkim należy posiadać status osoby bezrobotnej, czyli trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. W ciągu ostatniego roku nie można było odmówić przyjęcia na staż i odrzucić oferty pracy. Osoba starająca się o dotację nie może posiadać innej działalności gospodarczej, która prowadzona była przez ostatnie 12 miesięcy. W ciągu ostatnich dwóch lat nie można być karanym z tytułu przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nie można było otrzymać wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na działalność gospodarczą. Interesant nie mógł wcześniej złożyć wniosku o datacje do innego Urzędu pracy.
Należy posiadać doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje ukierunkowane na otwieraną działalność.

Jak uzyskać dotację – formalności

Po spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów następnym krokiem jest złożenie wniosku do właściwego Urzędu Pracy. W urzędzie tym trzeba mieć „drugi profil pomocy”. Żeby dotacja była możliwa, potrzebne jest znalezienie dwóch poręczyciele. Jest także możliwość innej formy zabezpieczenia dotacji, m. in. dotacja bankowa lub blokada środków na rachunku. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, dlatego też im szybciej zostanie złożony, tym lepiej. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku korzystania z innych forma aktywności zawodowej – nie można odmówić w przypadku znalezienia oferty pracy przez urzędnika. Każdy Urząd Pracy ma termin naboru wniosków i tylko w tym czasie można takowy wniosek złożyć.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Pieniędzy przyznanych przez Urząd Pracy nie można rozdysponować w dowolny sposób. Za dofinansowanie można kupić maszyny, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, oprogramowanie. Można też kupić towar handlowy do 50% wartości dotacji. Możliwe jest zrobienie reklamy nie przekraczając kwoty 2000 złotych lub wyremontowanie lokalu, ale tylko do 30% wartości otrzymanych pieniędzy. Dotacje wykorzystać można również na pomoc prawną lub konsultacje, do 1000 złotych.

Natomiast dofinansowanie, nie może być przeznaczone na zakup środka transportu lub pojazdów rozumianych jako towar handlowy. Niemożliwy jest handel obwoźny i akwizycja oraz zakup telefonu komórkowego. Dotacji nie można wydać na remont własnego domu, w którym planowane jest prowadzenie działalności, a także jako wynagrodzenie dla pracowników. Niemożliwe jest także płacenie podatków, ZUS, koncesji, opłat za wynajem lokalu, media, ubezpieczenia, szkolenia. Pieniądze nie mogą być przeznaczone na udziały w spółkach, stworzenie łącza internetowego, zakupy w ramach leasingu, wybudowanie oraz zakup ziem i nieruchomości, pokrycie kosztów transportu i wysyłki.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here