Dotacje dla bezrobotnych

Od niedawna w urzędach pracy przeprowadzany jest specjalny program, dzięki któremu bezrobotne osoby mogą otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie dotacje dla bezrobotnych to bardzo poważne ułatwienie dla nowych przedsiębiorców, którzy nie mają odłożonych środków na rozpoczęcie swojego biznesu. Sprawdźmy więc kto może otrzymać takie dotacje i na jakich zasadach.

Czym są dotacje dla bezrobotnych?

Czym są dotacje dla bezrobotnych?Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych to forma pomocy finansowej dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Są one przyznawane jednorazowo. Jeśli raz już otrzymaliśmy dotację,to nie możemy drugi raz korzystać z tej formy wsparcia. Nie możemy być także w trakcie składania wniosku zatrudnieni. Dotacje są przeznaczone jedynie dla osób bezrobotnych i co więcej, nie mogły one w ciągu ostatniego roku prowadzić działalności gospodarczej. Środki pochodzące z dotacji są bezzwrotne. To je różni od pożyczek czy kredytów. Jeśli wydamy je zgodnie z biznesplanem i winsokiem, to nie będziemy musieli ich zwracać z powrotem do kasy Urzędu Pracy.

Jak otrzymać dotację?

Sam proces otrzymania dotacji z Urzędu Pracy nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Choć ustawowo nie określono czasu w jakim powinniśmy dostać odpowiedź na nasz wniosek, to przyjęło się, że najczęściej urzędy odpowiadają w ciągu kilku tygodni. Okres ten może się wydłużyć jeśli niezbędne będzie dostarczenie różnych dokumentów, lub gdy przy wypełnianiu wniosku popełnimy jakiś błąd. Zakładamy jednak, że wszystko będzie wykonane należycie. Cały proces może także przyspieszyć posiadanie wkładu własnego do inwestycji. Nie jest on prawnie wymagany, lecz jego posiadanie na pewno wpłynie pozytywnie na szybkość decyzji i rozpatrzenie wniosku.

Czy biznesplan będzie konieczny?

Czy biznesplan będzie konieczny?Biznesplan jako taki nie jest wymagany w procesie składania wniosku o dotację w Urzędzie Pracy. Lecz na pewno warto go stworzyć i dołączyć do wniosku. Już nawet nie chodzi o to, że będzie on wtedy lepiej postrzegany. Stworzenie biznesplanu pozwoli nowemu przedsiębiorcy realnie ocenić szanse swojego biznesu i jeszcze an etapie planowania pozwoli dokonać niezbędnych korekt, lub nawet skłoni do zaprzestania otwierania działalności gospodarczej. Pisząc na spokojnie biznesplan możemy zauważyć wiele zagrożeń na rynku, których nie dostrzegliśmy na gorąco podejmując decyzję o otwieraniu działalności.

Ile pieniędzy możemy otrzymać?

Kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności nie jest stała. Zmienią się co roku i zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2018 roku wynosi ona sześciokrotność tego wynagrodzenia. Można przyjąć, że jest to kwota pomiędzy 4 a 5 tysięcy złotych.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Warto wspomnieć, że środki pochodzące z dotacji muszą być przeznaczone na konkretny cel, który wskażemy wypełniając wniosek. Nie możemy więc tak jak w przypadku pożyczki przeznaczyć środków na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Tutaj musimy się trzymać dokładnie tego co napisaliśmy we wniosku. A jaki cel wydania środków możemy w owym wniosku podać? Może to być na przykład zakup reklamy, domeny internetowej, serwera oraz oprogramowania jeśli mówimy o otwarciu sklepu internetowego. Jeśli chodzi o inne rodzaje działalności to środki pochodzące z dotacji możemy przeznaczyć na zakup urządzeń lub maszyn niezbędnych w otwieranej przez nas firmie. Mogą to być także koszty związane z zakupem materiałów, surowców lub towarów. Jeśli podamy we wniosku odpowiednie argumenty to środki z dotacji będziemy mogli także przeznaczyć na pomoc prawną lub konsultacje związane z otwieraniem naszej nowej działalności gospodarczej.

Składamy wniosek o dotację

Wniosku o dotację nie możemy złożyć w każdej chwili. Poszczególne Urzędy Pracy nierównomiernie otrzymują środki na wypłatę dotacji. Gdy dany urząd je otrzyma to wówczas informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków. Informacji takich możemy szukać bezpośrednio w Urzędzie Pracy i Urzędzie Gminy lub na odpowiednich stronach internetowych. Urzędem Pracy właściwym dla złożenia przez nas wniosku będzie ten w mieście i gminie, w której aktualnie zamieszkujemy lub tam gdzie chcemy prowadzić naszą działalność. W Urzędzie Pracy znajdziemy również wszystkie niezbędne informacje na temat tego co musi zawierać wniosek oraz jakie załączniki będziemy musieli wraz z nim dostarczyć. Mogą to być na przykład dokumenty potwierdzające naszą edukację, kursy i szkolenia, a także na przykład dokument CV.

Po złożeniu wniosku pozostaje nam już tylko czekanie na jego rozpatrzenie. Rozpatrywane są one według jasnych kryteriów, które również możemy poznać bezpośrednio w Urzędzie Pracy. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, rozpatrywanie wniosku może potrwać kilka tygodni.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here