Charakterystyka ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste to rejestry mające charakter publiczny. Określają one stan prawny danej nieruchomości. Dzięki księgom wieczystym możliwe jest ustalenie praw do nieruchomości. Odpowiedzialne za zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych są sądy rejonowe. Księgi wieczyste określają stan prawny mieszkań, domów, gruntów, działek budowlanych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W jakim celu należy sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości?

Księgi wieczyste to dokumenty jawne, co oznacza, że każdy może mieć do nich dostęp. Aktualnie z zapisami księgi wieczystej można zapoznać się również przez Internet. Sprawdzenie księgi wieczystej powinno być podstawową czynnością, jaką wykona osoba zainteresowania zakupem danej nieruchomości. Przed podjęciem decyzji zakupowej niezbędne jest poznanie stanu prawnego nieruchomości. Jest on zamieszczony w księdze wieczystej. Jawność ksiąg wieczystych sprawia, że w przypadku postępowania sądowego nie można powoływać się na nieznajomość zapisów umieszczonych w księdze wieczystej.

Jakie informacje są zawarte w księdze wieczystej?

Księgi wieczyste, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zawierają informacje podzielone na cztery działy.

Dział I zawiera oznaczenie nieruchomości oraz wpisy dotyczące praw własnościowych.

Dział II zawiera wpisy o własności oraz użytkowaniu wieczystym.

Dział III obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych. Dział ten nie uwzględnia hipotek. Można w nim znaleźć także wpisy dotyczące ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz wpisy o użytkowaniu wieczystym, a także o pozostałych prawach i roszczeniach (bez roszczeń hipotecznych).

Dział IV zawiera informacje dotyczące hipotek.

Co warto zweryfikować przed zakupem nieruchomości?

Nabywając nieruchomość, należy najpierw sprawdzić jej księgę wieczystą. Czego szukać w tym dokumencie? Przede wszystkim trzeba potwierdzić zgodność adresu, powierzchni oraz dane prawnego właściciela nieruchomości. Informacje te należy zweryfikować z danymi przekazanymi przez sprzedającego. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku działek rolnych, które często nie mają uregulowanych kwestii spadkowych.

Kolejnym elementem, który należy zweryfikować, jest ewentualne obciążenie nieruchomości hipoteką. Hipoteka jest ograniczeniem prawa własności wynikającym z zaciągniętych zobowiązań. W przypadku zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką wierzyciel może żądać uregulowania roszczeń przez nowego właściciela.

Sprawdzając księgę wieczystą, warto zweryfikować, czy nie jest w niej wpisana służebność. Może to być na przykład prawo „przechodu” przez działkę lub służebność przemysłowa.

Warto zweryfikować także, czy w księdze wieczystej nie ma dodatkowych czynności lub postanowień obejmujących daną nieruchomość. Przykładem może być postępowanie o wywłaszczenie lub zastrzeżenia umowy przedwstępnej.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, księgi wieczyste można także przeglądać w Internecie. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych udostępnia dwie metody wyszukiwania, a mianowicie po adresie oraz po numerze działki. Dzięki prostej i intuicyjnej wyszukiwarce można w jednej chwili odnaleźć konkretną księgę wieczystą, uzyskując szczegółowe informacje na temat interesującej nieruchomości.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here